Wiki Ao Haru Ride
Advertisement
Personajes Principales
Futaba manga
Futaba Yoshioka
Kou Mabuchi
Kou Mabuchi
Personajes Secundarios
Yoichi Manga
Youchi Tanaka
Yuuri Manga
Yuuri Makita
Shuuko Murao
Shuuko Murao
Aya Kominato
Aya Kominato
Touma Kikuchi
Touma Kikuchi
Yui Narumi
Yui Narumi
Advertisement